anmälan barn och ungdomar

Anmälan till danskurser

Anmälan för barn och ungdomar

Art Dance Studio behöver vissa personuppgifter för att kunna hantera ett medlemskap. Alla personuppgifter är skyddade och är ej offentliga i våra register.

Som medlem kommer vi behandla följande personuppgifter om dig/ditt barn: namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna lagras

så länge ett medlemskap är aktivt. Mer om medlemskap och avgifter finns här.


Vi är medlemmar i DSF och samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan i Boden och alla deltagare är olycksfallsförsäkrade genom de vid resa till och från samt under danskursen. För att detta ska gälla så behöver vi personnummer på deltagarna.


Vårterminen startar v 4

 

Kurser som vi erbjuder under vårterminen 2022  (Reptider och tider för dansuppvisnngar och andra dansaktiviteter tillkommer):


1. Barnbalett  för barn 3-6 år. Söndagar 9.30-10.15 samt 10.25-11.10 (45 min) med Aggi.

2. DanceMix för barn 3-6 år. Söndagar 11.20-12.05 samt 12.10-13.55 (45 min) med Aggi. 

3. DanceMix (nybörjare och fortättning för barn och ungdomar från 9 år).                                                                     Tisdagar 19.05-20.05 (45 min) med Lova.

4. Modern dans (nybörjare och fortsättning för barn från 7 år. Danserfarenhet 0-3 år).                                               Tisdagar 18.00-19.00 (60 min) med Filippa.

5. Modern dans fortsättning (Danserfarenhet över 3 år). Onsdagar 18.00-19.30 (90 min)            med Lina.

6. Balett (nybörjare och fortsättning för barn från 7 år. Danserfarenhet 0-3 år).                                                            Söndagar 12.00-13.00 (60 min) med Lina.

7. Balett fortsättning (Danserfarenhet över 3 år). Måndagar 18.00-19.30 (90 min) med Lina.

8. Dansgymnastik för barn från 8 år . Torsdagar 18.00-19.00 (60 min) med Martina.

9. Modern dans (ungdom). Torsdagar 19.10-20.40 (90 min) med Lina.

10. Balett (ungdom). Söndagar 13.15-14.45 (90 min) med Lina.
Jag ansöker om köplats för mitt barn (kursstart våren 2023)
Jag ansöker om köplats för mitt barn (kursstart hösten 2023)
Mitt barn är aktiv medlem i föreningen och kommer att fortsätta dansa under läsåret 22/23
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitt barn är redan aktiv medlem i föreningen
Jag ansöker om medlemsskap för mitt barn (medlemsavgift 100 kr /år)
Jag ansöker inte om medlemsskap för mitt barn
 
Jag godkänner att mitt barn, jag och/eller andra familjmedlemmar som jag anmäler till danskurser får vara med på bild och videofilm i följande: Art Dance Studios hemsida, Facebook, Instagram, YouTube (utan att nämna deltagare), tidningar, affischer, broschyrer och övriga tidskrifter. Jag godkänner även att andra föräldrar/anhöriga får ta kort och videofilma vid besök och avslutningar på mitt barns danslektioner och uppträden när även mitt barn medverkar.
Jag godkänner INTE att mitt barn får vara med på bild och videofilm i följande: Art Dance Studios hemsida, Facebook, Instagram, YouTube, tidningar, affischer, broschyrer och övriga tidskrifter. Kontakta oss innan offentliga dansuppträdanden och andra offentliga evenemang där andra föräldrar/anhöriga eller publik kan ta kort och videofilma vid besök och avslutningar på sitt barns danslektioner och uppträden när även mitt barn medverkar.