anmälan barn och ungdomar

Anmälan till kurser

Anmälan för barn och ungdomar

Art Dance Studio behöver vissa personuppgifter för att kunna hantera ett medlemskap. Alla personuppgifter är skyddade och är ej offentliga i våra register.

Som medlem kommer vi behandla följande personuppgifter om dig/ditt barn: namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna lagras

så länge ett medlemskap är aktivt. Mer om medlemskap och avgifter finns här.


Vi är medlemmar i DSF och samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan i Boden och alla deltagare är olycksfallsförsäkrade genom de vid resa till och från samt under danskursen. För att detta ska gälla så behöver vi personnummer på deltagarna.

 

Kurser som vi erbjuder under höstterminen 2020 (tider och dagar är preliminera och kan ändras. Start v 37):


1. Barnbalett  för barn 3-6 år. Söndagar 10.30-11.15.

2. DanceMix för barn 3-6 år. Söndagar 11.30-12.15.

3. Barndans (rekomenderad ålder 3-7 år). Dans i sällskap med en äldre familjmedlem. Skriv det äldre familmedlemmets personuppgifter i meddelandet. Söndagar 12.30-13.30.

4. Modern dans nybörjare för barn 7-11 år. (Danserfarenhet 0-3 år). Torsdagar 18.00-19.00.

5. Modern dans fortsättning för barn 8-12 år (Danserfarenhet över 3 år). Onsdagar 18.00-19.30.

6. Balett nybörjare för barn 7-12 år (Danserfarenhet 0-3 år). Tisdagar 18.00-19.00

7. Balett fortsättning för barn 8-12 år (Danserfarenhet över 3 år). Måndagar 18.00-19.30.

8. Dansgymnastik för barn 7-12 år (nybörjare och fortsättning) söndagar 15.30-16.30.

9. Modern dans ungdom nybörjare (13+). Torsdagar 19.10-20.10.

10. Modern dans ungdom fortsättning (13+). Tisdagar 19.10-20.40.

11. Balett ungdom fortsättning. Lördagar 11.00-12.30.

12. Dans för individer med funktionsvariation. Söndagar 14.00-15.00. (Start v 40).
Jag ansöker om köplats för mitt barn (kursstart Hösten 2020)
Jag ansöker om köplats för mitt barn (kursstart Våren 2021)
Mitt barn är aktiv medlem i föreningen och kommer att fortsätta dansa under höstterminen 2020
 
 
 
 
 
 
 
Mitt barn kommer att delta vid Julshowen
Mitt barn kommer inte att delta vid Julshowen
Vet inte än om mitt barn kommer att vara med vid Julshowen
 
 
Mitt barn är redan aktiv medlem i föreningen
Jag ansöker om medlemsskap för mitt barn
Jag ansöker även om medlemsskap för en annan familjmedlem för deltagande i barndans (personuppgifter lämnas i meddelandefältet)
 
Jag godkänner att mitt barn, jag och/eller andra familjmedlemmar som jag anmäler till danskurser får vara med på bild och videofilm i följande: Art Dance Studios hemsida, Facebook, Instagram, YouTube (utan att nämna deltagare), tidningar, affischer, broschyrer och övriga tidskrifter. Jag godkänner även att andra föräldrar/anhöriga får ta kort och videofilma vid besök och avslutningar på mitt barns danslektioner och uppträden när även mitt barn medverkar.