anmälan barn och ungdomar

Anmälan till danskurser

Anmälan för barn och ungdomar

Art Dance Studio behöver vissa personuppgifter för att kunna hantera ett medlemskap. Alla personuppgifter är skyddade och är ej offentliga i våra register.

Som medlem kommer vi behandla följande personuppgifter om dig/ditt barn: namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna lagras

så länge ett medlemskap är aktivt. Mer om medlemskap och avgifter finns här.


Vi är medlemmar i DSF och samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan i Boden och alla deltagare är olycksfallsförsäkrade genom de vid resa till och från samt under danskursen. För att detta ska gälla så behöver vi personnummer på deltagarna.


Sommaren 2023 i Boden


Intensiv danskurs i street dance med Bianca:


För barn och ungdomar från 10 år och uppåt: 17-20/7 kl 11.00-13.00

Pris: 500 kr/person/kurs


För barn 6-9 år: 24-27/7 kl 11.00-12.15

Pris: 400 kr/barn/kurs


Hösten 2023 i Boden

Startar v 35

 

Kurser som vi erbjuder under höstterminen 2023  (Reptider och tider för dansuppvisnngar och andra dansaktiviteter tillkommer):


OBS! Dagar och tider är preliminära och kan ändras


1. Barnbalett  för barn 5-6 år. Söndagar 11.00-11.45  (45 min) med Aggi

2. DansMix/Balett för barn 3-4 år. Söndagar 10.00-10.45 (45 min) med Aggi. 

3. DansMix för barn 5-6 år. Måndagar 17.00-17.45  (45 min) med Aggi.

4. Dansgymnastik för barn 9+ år. Tisdagar 19.05-20.05 (60 min) med Martina.

5. Modern dans (nybörjare och fortsättning för barn från 7 år. Danserfarenhet 0-3 år). Tisdagar 18.00-19.00 (60 min) med Filippa.

6. Modern dans fortsättning (Danserfarenhet över 3 år). Onsdagar 18.00-19.30 (90 min) med Lina.

7. Balett för barn 7-8 år.  Söndagar 15.00-16.00 (60 min) med Lina.

8. Balett för barn 9+ år. Måndagar 18.00-19.30 (90 min) med Lina.

9. Dansgymnastik för barn 6-8 år . Söndagar 12.00-13.00 (60 min) med Martina.

10. Modern dans (ungdom). Torsdagar 19.00-20.30 (90 min) med Lina.

11. Balett (ungdom). Söndagar 13.15-14.45 (90 min) med Lina.  

Jag ansöker om köplats för mitt barn (kursstart hösten 2023)
Jag ansöker om köplats för mitt barn (kursstart våren 2024)
Mitt barn är aktiv medlem i föreningen och kommer att fortsätta dansa under läsåret 23/24
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitt barn är redan aktiv medlem i föreningen
Jag ansöker om medlemsskap för mitt barn (medlemsavgift 100 kr /år)
Jag ansöker inte om medlemsskap för mitt barn
 
Jag godkänner att mitt barn, jag och/eller andra familjmedlemmar som jag anmäler till danskurser får vara med på bild och videofilm i följande: Art Dance Studios hemsida, Facebook, Instagram, YouTube (utan att nämna deltagare), tidningar, affischer, broschyrer och övriga tidskrifter. Jag godkänner även att andra föräldrar/anhöriga får ta kort och videofilma vid besök och avslutningar på mitt barns danslektioner och uppträden när även mitt barn medverkar.
Jag godkänner INTE att mitt barn får vara med på bild och videofilm i följande: Art Dance Studios hemsida, Facebook, Instagram, YouTube, tidningar, affischer, broschyrer och övriga tidskrifter. Kontakta oss innan offentliga dansuppträdanden och andra offentliga evenemang där andra föräldrar/anhöriga eller publik kan ta kort och videofilma vid besök och avslutningar på sitt barns danslektioner och uppträden när även mitt barn medverkar.