anmälan barn och ungdomar

Anmälan till kurser

Anmälan för barn och ungdomar

Art Dance Studio behöver vissa personuppgifter för att kunna hantera ett medlemskap. Alla personuppgifter är skyddade och är ej offentliga i våra register.

Som medlem kommer vi behandla följande personuppgifter om dig/ditt barn: namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna lagras

så länge ett medlemskap är aktivt. Mer om medlemskap och avgifter finns här.


Vi är medlemmar i DSF och samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan i Boden och alla deltagare är olycksfallsförsäkrade genom de vid resa till och från samt under danskursen. För att detta ska gälla så behöver vi personnummer på deltagarna.

 

Kurser som vi erbjuder under vårterminen 2021 (tider och dagar är preliminera och kan ändras. Start v 3, slut v 16. Reptider och tider för inspelning av danssagan Alice i underlandet tillkommer):


1. Barnbalett  för barn 3-6 år. Söndagar 10.30-11.15 med Agniezka.

2. DanceMix för barn 3-6 år. Söndagar 11.30-12.15 med Agniezka. 

3. Modern dans nybörjare för barn 7-11 år. (Danserfarenhet 0-3 år). Torsdagar 18.00-19.00 med Filippa och Martina.

4. Modern dans fortsättning för barn 8-12 år (Danserfarenhet över 3 år). Onsdagar 18.00-19.30 med Lina.

5. Balett nybörjare för barn 7-12 år (Danserfarenhet 0-3 år). Tisdagar 18.00-19.00 med Lina

6. Balett fortsättning för barn 8-12 år (Danserfarenhet över 3 år). Måndagar 18.00-19.30 med Lina.

7. Dansgymnastik för barn 7-12 år (nybörjare och fortsättning) söndagar 15.30-16.30 med Filippa och Martina.

8. Modern dans ungdom nybörjare (13+). Torsdagar 19.10-20.10 med Lina.

9. Modern dans ungdom fortsättning (13+). Tisdagar 19.10-20.40 med Lina.

10. Balett ungdom fortsättning. Söndagar 13.45-15.15 med Lina.

Jag ansöker om köplats för mitt barn (kursstart Våren 2021)
Jag ansöker om köplats för mitt barn (kursstart Hösten 2021)
Mitt barn är aktiv medlem i föreningen och kommer att fortsätta dansa under vårterminen 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitt barn är redan aktiv medlem i föreningen
Jag ansöker om medlemsskap för mitt barn
Jag ansöker även om medlemsskap för en annan familjmedlem för deltagande i barndans (personuppgifter lämnas i meddelandefältet)
 
Jag godkänner att mitt barn, jag och/eller andra familjmedlemmar som jag anmäler till danskurser får vara med på bild och videofilm i följande: Art Dance Studios hemsida, Facebook, Instagram, YouTube (utan att nämna deltagare), tidningar, affischer, broschyrer och övriga tidskrifter. Jag godkänner även att andra föräldrar/anhöriga får ta kort och videofilma vid besök och avslutningar på mitt barns danslektioner och uppträden när även mitt barn medverkar.