anmälan barn och ungdomar

Anmälan till kurser

Anmälan för barn och ungdomar

Art Dance Studio behöver vissa personuppgifter för att kunna hantera ett medlemskap. Alla personuppgifter är skyddade och är ej offentliga i våra register.

Som medlem kommer vi behandla följande personuppgifter om dig/ditt barn: namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna lagras

så länge ett medlemskap är aktivt. Mer om medlemskap och avgifter finns här.


Vi är medlemmar i DSF och samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan i Boden och alla deltagare är olycksfallsförsäkrade genom de vid resa till och från samt under danskursen. För att detta ska gälla så behöver vi personnummer på deltagarna.


Vårterminen 2022. Start vecka 3. (Dansschema kommer att finnas from vecka 2).

 

Kurser som vi erbjuder under vårterminen 2022 (tider och dagar är preliminera och kan ändras. Start v 3, slut v 17-18. (Reptider och tider för dansuppvisnngar tillkommer):


1. Barnbalett  för barn 3-6 år. Söndagar 10.00-10.45 (45 in) med Aggi.

2. DanceMix för barn 3-6 år. Söndagar 11.00-11.45 (45 min) med Aggi. 

3. DanceMix för barn 7-12 år. Tisdagar 19.05-20.05 (45 min) med Lova.

4. Modern dans för barn 7-12 år. (Danserfarenhet 0-3 år). Tisdagar 18.00-19.00 (60 min) med          Filippa.

5. Modern dans för barn 9-12 år (Danserfarenhet över 3 år). Onsdagar 18.00-19.30 (90 min)            med Lina.

6. Balett för barn 7-10 år (Danserfarenhet 0-3 år). Söndagar 12.00-13.00 (60 min) med Lina.

7. Balett för barn 9-12 år (Danserfarenhet över 3 år). Måndagar 18.00-19.30 (90 min) med        Lina.

8. Dansgymnastik för barn 8-12 år . Torsdagar 18.00-19.00 (60 min) med Martina.

9. Modern dans (ungdom). Torsdagar 19.10-20.40 (90 min) med Lina.

10. Eget skapande i dans (ungdom). Måndagar 19.40-21.20 (90 min) samt söndagar 15.00-16.30 (90 min) med Martina. Danstider i denna grupp är avgiftsfria. 

11. Balett fortsättning (ungdom). Söndagar 13.15-14.45 (90 min) med Lina.


12. Intensiv danskurs i street dance med Bianca

      för barn 7-10 år 25-28/7 kl 10.00-12.00

      för barn och ungdomar från 10 år 8-11 augusti kl 12.00-14.00


Jag anmäler till intensiv danskurs i street dance för barn 7-10 år (25-28 juli)
Jag anmäler till intensiv danskurs i street dance för barn och ungdomar från 10 år (8-11 augusti)
Jag ansöker om köplats för mitt barn (kursstart hösten 2022)
Mitt barn är aktiv medlem i föreningen och kommer att fortsätta dansa under läsåret 22/23
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitt barn är redan aktiv medlem i föreningen
Jag ansöker om medlemsskap för mitt barn (medlemsavgift 100 kr /år)
Jag ansöker inte om medlemsskap för mitt barn
 
Jag godkänner att mitt barn, jag och/eller andra familjmedlemmar som jag anmäler till danskurser får vara med på bild och videofilm i följande: Art Dance Studios hemsida, Facebook, Instagram, YouTube (utan att nämna deltagare), tidningar, affischer, broschyrer och övriga tidskrifter. Jag godkänner även att andra föräldrar/anhöriga får ta kort och videofilma vid besök och avslutningar på mitt barns danslektioner och uppträden när även mitt barn medverkar.
Jag godkänner INTE att mitt barn får vara med på bild och videofilm i följande: Art Dance Studios hemsida, Facebook, Instagram, YouTube, tidningar, affischer, broschyrer och övriga tidskrifter. Kontakta oss innan offentliga dansuppträdanden och andra offentliga evenemang där andra föräldrar/anhöriga eller publik kan ta kort och videofilma vid besök och avslutningar på sitt barns danslektioner och uppträden när även mitt barn medverkar.