DANSKURSER

10 % rabatt till våra medlemmar

Danskurser

Här nedan finner du de danskurser vi på Art Dance Studio i Boden erbjuder.

Låter det spännande och intressant?

Skicka in din anmälan via formuläret du hittar i länken "Till anmälan"


Höstterminen2020 start vecka 37

 

Modern dans 7-11 år

Nybörjare 

Modern dans nybörjare 7-11 år

Dag: torsdag

Tid:  18.00-19.00

Antal lektioner per vecka: en gång i veckan

Antal lektioner per termin: 12

Lektionens längd: 60 min

Pris: se avgifter

Kursledare: Lina DenevaldModern dans fortsättning 8-12 år

Dag: onsdag

Tid:  18.00-19.30

Antal lektioner per vecka: en gång i veckan

Antal lektioner per termin: 12

Lektionens längd: 90 min

Pris: se avgifter

Kursledare: Lina Denevald

Balett ungdomar Fortsättning

 


Dag: lördag

Tid: 11.00-12.30

Antal lektioner per vecka: en gång i veckan

Antal pass per termin:  12

Lektionens längd: 90 min.

Pris: se avgifter

Kursledare: Lina Denevald


Modern dans innehåller flera olika stilar. Barn kommer att utveckla sin koordination och styrka, lära känna olika moderna musikstilar, utveckla rytmkänsla och prova på olika moderna dansstilar.

Lektioner består av övningar i balans och styrka, rytmik och stretching. Barnen kommer att lära sig korta danskombinationer i olika dansstilarna, improvisera och dansleka.

Klassisk balett är inte bara en dans, det är en livsstil som kräver hängivenhet och hårt arbete med sin kropp. Balettövningar kommer att ge barnen en vacker hållning och en graciös gång som förvaras för hela livet. Barnen ska lära sig att förstå klassisk musik och dans, utveckla styrka och koordination.  Deras inhämtade koreografiska kunskaper kommer att främja kunskaper i andra dansstilar.

Lektionerna består av stångövningar, övningar i mitten av salen, diagonalövningar, stretching och balettdanskombinationer.


Barnbalett 3-6 år


DanceMix 3-6 år


Barndans 3-7 år (i sällskap med en äldre familjemedlem)

 

Barnbalett 3-6 år

Dag: söndag

Tid: 10.30-11.15

Kursledare: Agniezka Holgersson,

Antal lektioner per vecka: en gång i veckan

Antal lektioner per termin:  12

Lektionens längd:45 min

Pris: se avgifter


 

DansMix 3-6 år

Dag: söndag

Tid: 11.30-12.15

Kursledare: Agniezka Holgersson,

Antal lektioner per vecka: en gång i veckan

Antal lektioner per termin:  12

Lektionens längd:45 min

Pris: se avgifter


 

Barndans 3-7 år i sällskap med en äldre familjmedlem

Dag: söndag

Tid: 12.30-13.30

Kursledare: Kaisa Olsson,

Antal lektioner per vecka: en gång i veckan

Antal lektioner per termin:  10

Lektionens längd:60 min

Pris: se avgifter


 

Barnbalett är en introduktion till den klassiska baletten. Barnen lär sig grunderna varvat med rytmik och enkla danskombinationer. Under glada dansformer kommer barnen att utveckla koncentration och koordination, lära könna och förstå klassisk musik och andra musikstilar, utveckla rytmkänsla och hållning.


DanceMix är en nybörjarkurs med blandade dansstilar som modern dans, jazzdans och hip hop. Den passar alla barn i åldrar 3-6 som vill börja dansa genom att prova på olika stilar!


Barndans för barn 3-7 år i sällskap med en äldre familjemedlem inkluderar dans, sång och lek. Barn dansar, sjunger och lkeker tillsammans med en vuxen eller ett äldre syskon.Konceptet går ut på att man delar den fysiska upplevelsen med sitt barn och inte enbart tittar på. Materialet har sitt ursprung i det folkliga kulturarvet men är anpassat till att fungera i grupper där de vuxna är med och stöttar i första hand sitt barn men även samspelar med andra barn och vuxna i gruppen.


Dansläraren leder sången och ger instruktioner om hur dansen och leken går till. Naturligtvis deltardansläraren även aktivt i dansen och leken. De övriga vuxna deltar aktivt samt ansvarar för "ordningen i klassrummet" tex när dansläraren ber gruppen att komma och sätta sig i ringen eller ställa upp på led, så hjälper de till med det så att lektionen flyter smidigt. 


Under den här dansterminen erbjuder vi barnbalett  för barn 3-7 där alla flickor och pojkar som älskar dans är välkomna!

OBS! Begränsat antal platser.

Balett 7-11 år - Nybörjare


Balett 8-12 år - Fortsättning


Dansgymnastik 7-12 år nybörjare och fortsättning

Dansgymnastik

Dag: söndag

Tid: 15.30-16.30

Antal lektioner per termin: 12

Lektionens längd: 60 min

Pris: se avgifter

Kursledare: Filippa Larsson, Martina Lundström


Balett 7-11 år nybörjare

Dag: tisdag

Tid: 18.00-19.00

Antal lektioner per termin: 12

Lektionens längd: 60 min

Pris: se avgifter

Kursledare: Lina Denevald


Balett 8-12 år fortsättning

Dag: Måndag

Tid: 18.00-19.30

Antal tillfällen per vecka: en gång i veckan

Antal lektioner per termin: 12

Lektionens längd: 90 min

Pris: se avgifter

Kursledare: Lina Denevald


Balett nybörjare och fortsättning

På balettlektionerna lär sig barnen balettgrunderna varvat med rytmik och enkla danskombinationer. Under glada dansformer kommer barnen att utveckla koncentration och koordination, lära känna och förstå klassisk musik och andra musikstilar, utveckla rytmkänsla och hållning.

De kommer att lära sig grundläggande balettsteg, arm- och fotpositioner, öva vid balettstången och i mitten av salen. Lektionerna kommer att kombineras med diagonalövningar, gymnastik och utvecklande danslekar.

Under den här terminen erbjuder vi danskurser i balett och modern dans för barn 7-12 år där alla flickor och pojkar som älskar dans är välkomna!

 

OBS! Begränsat antal platser

Dans är mycket viktig för små barns fysiska och estetiska utveckling och ger bra grund för någon sport eller dans i framtiden. Med hjälp av dans och lek kan barnen utveckla sin identitet, kreativitet och kognitivt tänkande.

Dans är en syntes av flera konster där musik är en viktig del av dem. Redan från första lektionerna i dans  lär barnet sig grunder i koreografi, lyssnar till rytmer i olika musikstilar, lär sig skilja mellan musikaliska nyanser och tempo, provar på olika dansrörelser, härmar pedagogen, andra barn och improviserar själv.

Danslektioner hjälper barn att utveckla förmågor som organisation, koncentration, tålamod samt lust att lära och utvecklas.

Modern dans ungdomar

Fortsättning och nybörjare

Modern dans nybörjare ungdom

Dag: torsdag

Tid: 19.10-20.10

Antal lektioner per vecka: en  gång i veckan

Antal lektioner per termin:  12

Lektionens längd: 60 min

Pris: se avgifter

Kursledare: Lina Denevald


Modern dans fortsättning ungdom

Dag: tisdag

Tid:  19.10-20.40

Antal lektioner per vecka: en  gång i veckan

Antal lektioner per termin: 12

Lektionens längd: 90 min

Pris: se avgifter Ungdomarna kommer att utveckla sin koordination och styrka, lära känna olika moderna dansstilar som jazz och jazzmodernt, utveckla rytmkänsla.

Lektionerna består av olika dansövningar, diagonalövningar och stretching. Dansarna kommer att lära sig danskombinationer i olika dansstilar och improvisera. Terminen avslutas med en kostymerad dansföreställning (hösttermin) och öppen lektion (vårtermin).