Anmälan vuxna

Anmälan till kurser för vuxna

Art Dance Studio behöver vissa personuppgifter för att kunna hantera ett medlemskap. Alla personuppgifter är skyddade och är ej offentliga i våra register.

Som medlem kommer vi behandla följande personuppgifter om dig/ditt barn: namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna lagras

så länge ett medlemskap är aktivt. Mer om medlemskap och avgifter finns här.


Vi är medlemmar i DSF och samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan i Boden och alla deltagare är olycksfallsförsäkrade genom de vid resa till och från samt under danskursen. För att detta ska gälla så behöver vi personnummer på deltagarna.

 

Kurser som vi erbjuder under höstterminen 2021 (tider och dagar är preliminera och kan ändras. Start v 37, slut v 50. (Reptider och tider inför Julshowen tillkommer):


Eget skapande i dans (ungdom): måndagar 19.40-21.10 (med Martina)


Modern dans (ungdom): torsdagar 19.10-20.40 (med Lina)


Dancemotion för barn och ungdomar med funktionsvariationer: söndagar 17.45-18.30 (med Jolina).

Modern dans med Lina
Eget skapande i dans med Martina
Dancemotion med Jolina
 
 
 
 
 
 
Jag ansöker om medlemsskap
 
Jag godkänner att jag får vara med på bild och videofilm i följande: Art Dance Studios hemsida, Facebook, Instagram, YouTube (utan att nämna deltagarens namn), tidningar, affischer, broschyrer och övriga tidskrifter.