Anmälan vuxna

Anmälan till kurser och dansaktiviteter för deltagare

från 18 år

Art Dance Studio behöver vissa personuppgifter för att kunna hantera ett medlemskap. Alla personuppgifter är skyddade och är ej offentliga i våra register.

Som medlem kommer vi behandla följande personuppgifter om dig/ditt barn: namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna lagras

så länge ett medlemskap är aktivt. Mer om medlemskap och avgifter finns här.


Vi är medlemmar i DSF och samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan i Boden och alla deltagare är olycksfallsförsäkrade genom de vid resa till och från samt under danskursen. För att detta ska gälla så behöver vi personnummer på deltagarna.

 

Kurser som vi erbjuder under höstterminen 2023 (reptider och tider inför andra dansaktiviteter tillkommer):


Eget skapande i dans (ungdom): måndagar och söndagar (se schemat) med Martina  Denna kurs är kostnadsfi för deltagare - medlemmar i Art Dance Studio.


Modern dans (ungdom): torsdagar 18.00-19.30 (med Lina)


Balett ungdom fortsättning: söndagar 14.15-15.45 (med Lina)Modern dans
Balett
Eget skapande i dans med Martina
 
 
 
 
 
 
Jag är en aktiv medlem i föreningen.
Jag ansöker om medlemsskap. Medlemsavgift är 100 kr per år.
Jag ansöker inte om medlemsskap.
 
Jag godkänner att jag får vara med på bild och videofilm i följande: Art Dance Studios hemsida, Facebook, Instagram, YouTube (utan att nämna deltagarens namn), tidningar, affischer, broschyrer och övriga tidskrifter.
Jag godkänner INTE att jag får vara med på bild och videofilm i följande: Art Dance Studios hemsida, Facebook, Instagram, YouTube (utan att nämna deltagarens namn), tidningar, affischer, broschyrer och övriga tidskrifter.