anmälan barn och ungdomar

Anmälan till kurser

Anmälan för barn och ungdomar

Art Dance Studio behöver vissa personuppgifter för att kunna hantera ett medlemskap. Alla personuppgifter är skyddade och är ej offentliga i våra register.

Som medlem kommer vi behandla följande personuppgifter om dig/ditt barn: namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna lagras

så länge ett medlemskap är aktivt. Mer om medlemskap och avgifter finns här.


 

Kursstart Våren 2020
Kursstart Hösten 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitt barn är redan aktiv medlem i föreningen
Jag ansöker om medlemsskap för mitt barn
 
Jag godkänner att mitt barn får vara med på bild och videofilm i följande: Art Dance Studios hemsida, Facebook, Instagram, YouTube (utan att nämna deltagare), tidningar, affischer, broschyrer och övriga tidskrifter. Jag godkänner även att andra föräldrar/anhöriga får ta kort och videofilma vid besök och avslutningar på mitt barns danslektioner och uppträden när även mitt barn medverkar.