barn 7-11 år

Danskurser för barn 7-11 årDans är mycket viktig för små barns fysiska och estetiska utveckling och ger bra grund för någon sport eller dans i framtiden. Med hjälp av dans och lek kan barnen utveckla sin identitet, kreativitet och kognitivt tänkande.

Dans är en syntes av flera konster där musik är en viktig del av dem. Redan från första lektionerna i dans  lär barnet sig grunder i koreografi, lyssnar till rytmer i olika musikstilar, lär sig skilja mellan musikaliska nyanser och tempo, provar på olika dansrörelser, härmar pedagogen, andra barn och improviserar själv.

Danslektioner hjälper barn att utveckla förmågor som organisation, koncentration, tålamod samt lust att lära och utvecklas.

Under den här terminen erbjuder vi danskurser i balett och modern dans för barn 7-11 år där alla flickor och pojkar som älskar dans är välkomna!

 

OBS! Begränsat antal platser

Här träffar barn balett för första gången  och  lär sig balettgrunderna varvat med rytmik och enkla danskombinationer. Under glada dansformer kommer barnen att utveckla koncentration och koordination, lära könna och förstå klassisk musik och andra musikstilar, utveckla rytmkänsla och hållning (mer...)

Modern dans 7-11 år

nybörjare och fortsättningModern dans innehåller flera olika stilar. Barn kommer att utveckla koordination och styrka, lära känna olika moderna musikstilar, utveckla rytmkänsla och prova på dansstilar som jazzmodernt, street dance, (mer...)