balett_7_11


Kursstart:  våren 2019 v 3

Dag: söndag

Tid: 14.15-15.15  (nybörjargruppen 6-9 år)

15.20-16.20 (fortsättning 7-11 år)

Antal lektioner per vecka: en gång i veckan

Antal lektioner per termin: ca 12 st

Lektionens längd: 60 min

Pris: se avgifter

Kursledare: Lina Denevald


Balett för barn 7-10 år

Nybörjare och förtsättning

Balett för barn 7-11 år

Fortsättning

Här träffar barn på  balett för första gången  och  lär sig balettgrunderna varvat med rytmik och enkla danskombinationer. Under glada dansformer kommer barnen att utveckla koncentration och koordination, lära känna och förstå klassisk musik och andra musikstilar, utveckla rytmkänsla och hållning..

Barnen kommer att lära sig grundläggande balettsteg, arm- och fotpositioner. De kommer även att öva vid balettstången och i mitten av salen. Lektionerna kommer att kombineras med diagonalövningar, gymnastik och utvecklande danslekar.