barn 3-6 år

Danskurser för barn 3-5 år

Dans är mycket viktig för små barns fysiska och estetiska utveckling och ger bra grund för någon sport eller dans i framtiden. Med hjälp av dans och lek kan barnen utveckla sin identitet, kreativitet och kognitivt tänkande.

Dans är en syntes av flera konster där musik är en viktig del av dem. Redan från första lektionerna i dans  lär barnet sig grunder i koreografi, lyssnar till rytmer i olika musikstilar, lär sig skilja mellan musikaliska nyanser och tempo, provar på olika dansrörelser, härmar pedagogen, andra barn och improviserar själv.

Danslektioner hjälper barn att utveckla förmågor som organisation, koncentration, tålamod samt lust att lära och utvecklas.

Underden här dansterminen erbjuder vi barnbalett  för barn 3-6 år där alla flickor och pojkar som älskar dans är välkomna!

OBS! Begränsat antal platser.

Barnbalett


Barnbalett är en introduktion till den klassiska baletten. Barnen lär sig grunderna varvat med rytmik och enkla danskombinationer. De kommer att (mer...)