barnbalett 3-6 år

Barnbalett är en introduktion till den klassiska baletten. Barnen lär sig grunderna varvat med rytmik och enkla danskombinationer. Under glada dansformer kommer barnen att utveckla koncentration och koordination, lära könna och förstå klassisk musik och andra musikstilar, utveckla rytmkänsla och hållning.

Kursstart:våren 2019 v 3

Dag: söndag

Tid: 13.30-14.05

Antal lektioner per veckan: en gång i veckan

Antal lektioner per termin: ca 12 st

Lektionens längd: 35 min

Pris: se avgifter

Kursledare: Carita Lund

 

"Mitt kulturintresse väcktes till liv redan som liten flicka, fanns och finns inget bättre för mig än sång, teater och dans. När jag arbetade som ledare för barnklubben på en resort insåg jag att barn är det jag vill inspirera och leda. Jobbar för närvarande som pedagog på Hedenskolan i Boden. Detta känns som att det blir en ny betydelsefull uppgift.

Jag ser fram mot dansen tillsammans med era barn."

Carita Lund

Barnbalett